Rhinolophus ferrumequinum (= Büyük Nalburunlu

Yarasa) kolonisi ile birlikte hibernasyon halindeki
Miniopterus schreibersii (=Uzunkanatlı yarasa) bireyi

(ortada) [© foto: A.Karataş-Manisa, 1996]

 

 

Beslenme sırasında bir Rousettus aegyptiacus (=Mısır Meyve Yarasası) [© foto: A.Karataş]

 

II. ORDO: CHIROPTERA (= Yarasalar)

A. SUBORDO: MEGACHIROPTERA (= Meyve Yarasaları)

1. Familya: Pteropodidae (= Meyve Yarasaları)

        Subfamilya: Pteropodinae
            Genus: Rousettus

                      Rousettus aegyptiacus (= Mısır Meyve Yarasası)

 

B. SUBORDO: MICROCHIROPTERA (= Böcekçil Yarasalar)

1. Familya: Rhinolophidae (= Nalburunlu Yarasalar)

            Genus: Rhinolophus

                      Rhinolophus ferrumequinum (= Büyük Nalburunlu Yarasa)

                      Rhinolophus hipposideros (= Küçük Nalburunlu Yarasa)

                      Rhinolophus euryale (= Akdeniz Nalburunlu Yarasası)

                      Rhinolophus blasii (= Blasius Nalburunlu Yarasası)

                      Rhinolophus mehelyi (= Mehely'in Nalburunlu Yarasası)

2. Familya: Emballonuridae (Şemsiyekuyruklu Yarasalar)

            Genus: Taphozous

                      Taphozous nudiventris (= Çıplakkarınlı Mezar Yarasası)

 

3. Familya: Vespertilionidae (= Düzburunlu Yarasalar)

 3.1. Subfamilya: Vespertilioninae

            Genus: Myotis

                      Myotis myotis (= Büyük Farekulaklı Yarasa)

                      Myotis blythii (= Küçük Farekulaklı Yarasa)

                      Myotis daubentonii (= Farekulaklı Su Yarasası)

                      Myotis capaccinii (= Uzunayaklı Yarasa)

                      Myotis brandtii (= Sakallı Yarasa)

                      Myotis mystacinus (= Bıyıklı Siyah Yarasa)

                      Myotis aurescens (= Bıyıklı Kahverengi Yarasa)

                      Myotis nipalensis (= Bıyıklı Nepal Yarasası)

                      Myotis emarginatus (= Kirpikli Yarasa)

                      Myotis bechsteini (= Büyükkulaklı Yarasa)

                      Myotis nattereri (= Saçaklı Yarasa) 

                      [?]  Myotis schaubi (= İran Saçaklı Yarasası)
            Genus: Nyctalus

                      Nctalus noctula (= Akşamcı Yarasa)

                      Nctalus leisleri (= Küçük Akşamcı Yarasa)

                      Nyctalus lasiopterus (= Büyük Akşamcı Yarasa)

            Genus: Eptesicus

                      Eptesicus serotinus (= Genişkanatlı Yarasa)

                      Eptesicus bottae (= Akdeniz Genişkanatlı Yarasası)

            Genus: Vespertilio

                      Vespertilio murinus [=Vespertilio discolor] (= Çiftrenkli Yarasa)

            Genus: Pipistrellus

                      Pipistrellus pipistrellus (= Cüce Yarasa)

                      Pipistrellus pygmaeus [=P. mediterraneus] (= Akdeniz Cüce Yarasa)

                      Pipistrellus kuhlii (= Beyazseritli Yarasa)

                      Pipistrellus nathusii (= Sertderili Yarasa = Pürtükderili Yarasa)

            Genus: Hypsugo

                      Hypsugo savii (= Savi'nin Cüce Yarasası)

            Genus: Plecotus

                      Plecotus auritus (= Kahverengi Uzunkulaklı Yarasa)

                      Plecotus austriacus (= Gri Uzunkulaklı Yarasa)

            Genus: Barbastella

                      Barbastella barbastellus (= Basıkburunlu Yarasa)

                      Genus: Otonycteris

                      Otonycteris hemprichi (= Uzunkulaklı Çöl Yarasası)

        3.2. Subfamilya: Miniopterinae

            Genus: Miniopterus

                      Miniopterus schreibersii  (= Uzunkanatlı Çöl Yarasası)

4. Familya: Molossidae (= Buldog Yarasalar)

            Genus: Tadarida

                      Tadarida teniotis (Buldog Yarasa = Serbestkuyruklu Yarasası)

   Türkiye Mammalia Faunası

 

1