yazışma adresi: Nigde Universitesi Beden Egitimi ve Spor Y.O.
                                                       Bor Yolu / NIGDE
e-mail:  shazar@nigde.edu.tr


Web Page Maker, create your own web pages.