YAYINLAR
Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yaynlanan Makalaler
 1. Nevin Atalay Güzel , Serkan Hazar  and Deniz Erbas "Effects of different resistance exercise protocols on nitric oxide, lipid peroxidation and creatine kinase activity in sedentary males", Journal of Sports Science and Medicine  (2007) 6, 417-422 http://www.jssm.org    (PDF) (ISI)
 2. Serkan HAZAR "The effect of regular moderate exercise on muscle damage and inflammation at individuals of different cardiovascular risk groups" Scientific Research and Essays Vol. 5(10), pp. 1172-1180, 18 May, 2010 (ISI)
 3. Serkan HAZAR, C. Berkan ALPAY, "The Effects of Using Thyme on Iron Status in the Elite Sportsmen" Pakistan Journal of Nutrition 10 (2): 176-181, 2011, (ISI)
 4. Tarik Sevindi, Serkan Hazar, Serkan Ibiş and Kadir Gökdemir "Some cellular immune components and C-reactive protein monitoring in female handball players during a competitive period" African Journal of Microbiology Research Vol. 5(2), pp. 173-176 (ISI)
 5. Serkan Hazar, Muhsin Hazar, Sebnem Korkmaz, Sibel Bayil and Alper Cenk Gürkan "The effect of graded maximal aerobic exercise on some metabolic hormones, muscle damage and some metabolic end products in sportsmen" Scientific Research and Essays  Vol. 6(6), pp. 1337–1343, 18 March, 2011(ISI)
 6. Serkan İBİŞ, Serkan HAZAR, Kadir GÖKDEMİR "Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut etkisi" Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2010)
 7. Sedef Kurt, Serkan Hazar, Serkan İbiş, Berkan Alpay, Yılmaz Kurt "Orta yaş sedanter kadınlarda sekiz haftalık step-aerobik egzersizinin bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi"   Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (2010)
 8. Serkan İBİŞ, Serkan HAZAR, Kadir GÖKDEMİR, "Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hümoral bağısıklığa akut etkisi" E-Journal of New World Sciences Academy: Sport Science cilt 5, sayı 2, ss 135-142
 9. Betül Arıkan, Serkan Hazar, Emin Arıkan "Bel ağrısı çeken sedanter bayanlarda bel egzersizlerinin ağrı durumlarına etkisi" Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2010)
 10. Serkan Ibis, Serkan Hazar, Kadir Gokdemir,Acute Effects of the Cellular Immune System on Aerobic and Anaerobic Exercises., HealthMED  journal, Volume 6 / Number 4 / (2012) (ISI)
 11. C. Berkan Alpay , Serkan Hazar , Kadir Gökdemir ,Nevin Atalay Güzel , Aymelek Gönenç  and Bolkan şimsek, The Effects of Thyme Tea Supplement on Free Radicals Formation and Antioxidant System of Elite Wrestlers, Pakistan Journal of Nutrition 12 (5): 433-440, 2013 (ISI)


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Serkan HAZAR, Haluk KOÇ   'Türk Güreş Milli Takimi Seviyesindeki Güresçilerin Kalp Yapi  Ve Fonksiyonlarının Elektrokardiografi Yöntemiyle İncelenmesi'    Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt VIII, sayi 1, ocak- 2003   (PDF)
 2. Serkan HAZAR. 'Egzersize bağli iskelet ve kalp kası hasarı'  SPORMETRE Beden Eğitimi ve  Spor Bilimleri Dergisi, 2004, II (3) 119-126  (PDF)
 3. Selma KARACAN,  Serkan HAZAR 'Menopoz Dönemindeki Bayanlarda Sekiz Haftalik Aerobik Egzersizin  Kalpte Meydana  Getirdiği Değisiklikler' Spor Arastırmaları Dergisi, Cilt 7, sayi 3,  Aralik-2003  (PDF)
 4. F. Filiz ÇOLAKOGLU, Serkan HAZAR 'Orta Yas Sedanter Bayanlarda Sekiz  Haftalık Aerobik Egzersizle Meydana Gelen EKG Değisiklikleri' Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 12, No 2, ekim -2004   (PDF)
 5. Baki YILMAZ , Serkan HAZAR   'Cezaevlerinde Beden Eğitimi Müfredat Programının Uygulanma Düzeyi  Ve Tutuklu ve Hükümlülerin Beden Eğitimi Faaliyetlerine  Katılımları'  Türkiye Sosyal Arastırmalar Dergisi   (PDF)
 6. Ulviye Bilgin Atesoğlu, Serkan Hazar, "Farklı Türdeki Kuvvet Egezersizlerinin    Bağışıklık Sistemine Akut Etkis" Atatürk Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt 6, Sayi 4, 2004-Erzurum   (PDF)
 7. Ulviye Bilgin Atesoğlu, Serkan Hazar. "Kendi Vücut Ağırlığı Ve Ek Aağırlıkla Yapılan  Pliometrik Antrenmalarin serum Enzim Aktivitelerine Etkisi ". Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi      (PDF)
 8. Serkan Hazar, Emre EROL, Kadir GÖKDEMIR  "Kuvvet   Antrenmanı Sonrasi Olusan Kas Aağrısının Kas Hasarıyla İlişkisi" Gazi Üniversitesi Beden    Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt XI, Saı 3, ss 49-58  (PDF)
 9. Berkan ALPAY, Serkan HAZAR "Türk Güreş Milli Takımı Sporcularının Bazı Solunum Ve Dolasım Parametrelerinin Niğde Üniversitesi Güreş Takımı Sporcularıyla Kıyaslamasi Ve Degerlendirilmesi" Atatürk Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt  8, Sayı 3 - 2006 (PDF)
 10. Gürkan YILMAZ, Serkan HAZAR, Kadir GÖKDEMİR "Farklı Glisemik İndeksli Karbonhidrat Alımının Submaksimal Egzersizle İlişkisi" Atatürk Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,  Cilt 9, Sayı 4 - 2007
 11. C. Berkan ALPAY, Serkan HAZAR, N.Atalay GÜZEL, Aymelek GÖNENÇ, Kadir GÖKDEMİR, Recep GÜRSOY. "Güreş Müsabakasının Oksidan Stres ve Total Antioksidan Kapasiteye etkisi" Atatürk Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt  9, Sayı 4 - 2007
 12. Muhsin HAZAR, Emin Ümit BAĞRIAÇIK, Sibel BAYIL, Malik BEYLEROĞLU, Serkan HAZAR, Halit ASLAN. "Elit Boksörlerde Anaerobik Egzersizlerin Makroelementler ve Proinflamatuar Stokinlerin Cevabına Etkisi" Optimal Tıp Dergisi. Cilt: 22, Sayı 1-4, 2009

Uluslar Arası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler
 1. Serkan HAZAR , Haluk KOÇ   'Türk Güreş Milli Takımında Yer Alan    Güresçilerde Atrioventriküler İletim Anormalliği Görülme Sıklığı Ve Bu Anormalliğin Atriyum   Hipertrofisiyle İliskisi'  7. Uluslararası spor bilimleri Kongresi 2002- Antalya        (PDF)
 2. Serkan HAZAR ; GürkanYILMAZ"Submaksimal Koşubandı Egzersizinin Bağışıklık Sistemine Akut Etkisi" 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU   (PDF)
 3. Serkan İBİŞ; Serkan HAZAR; Kadir GÖKDEMİR, "Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Hümoral Bağışıklık Sistemine Akut Etkisi" 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU            (PDF)
 4. Sedef KURT; Serkan HAZAR; Berkan ALPAY; Serkan İBİŞ "Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Sekiz Haftalık Step-Aerobik Egzersizin Solunum Parametrelerine Etkisi"10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU (PDF)
 5. Betül ARIKAN; Serkan HAZAR ; Emin ARIKAN, "Bel Ağrısı Çeken Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Dört Haftalık Bel Egzersizlerinin Ağrı Durumlarına Etkisi" 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU  (PDF)
 6. Serkan İBİŞ ; Serkan HAZAR ; Kadir GÖKDEMİR,  "Aerobik ve Anaerobik Egzersizlerin Hematolojik Parametrelere Akut Etkisi"           10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU  (PDF)
 7. Sedef KURT; Serkan HAZAR; Serkan İBİŞ;Berkan ALPAY ; Yılmaz KURT, "Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Sekiz Haftalık Step-Aerobik Egzersizinin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelere Etkisi" 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 2008- BOLU  (PDF)
 8. Tarık SEVİNDİ; Serkan HAZAR, Serkan İBİŞ, Kadir GÖKDEMİR "The effects of eight-week competition period training on some cellular immune components and C-reactive protein in female handball players"   9th ISEI (International Society of Exercise and Immunology) symposium in Tuebingen, Germany, 2009
 9. Serkan İBİŞ, Serkan HAZAR "Acute Effect of Cellular Immune System on Aerobic and Anaerobic Exercise" 9th ISEI (International Society of Exercise and Immunology) symposium in Tuebingen, Germany, 2009
 10. Serkan HAZAR, Muzaffer KOÇ, Muhsin HAZAR " The Effect of Run and Walk Exercise Programme on Blood Lipids and Chronic Inflammation in Sedantery Males With Metabolic Syndrom"  14 Commonwealth International Sports Science Congress 2010 (CISSC 2010) from September 27-30, 2010 Delhi, India
 11. Serkan İBİŞ, Serkan HAZAR, İbrahim DEMİRCİ "The Chronic Effect of PlyometricTraining on Hemotological Parameters in Alphin Skiers" 14 Commonwealth International Sports Science Congress 2010 (CISSC 2010) from September 27-30, 2010 Delhi, India
 12. C. Berkan ALPAY, Serkan HAZAR, Kadir Gökdemir, Nevin ATALAYU GÜZEL, Aymelek GÖNENÇ, Bolkan ŞİMŞEK. "The Effect of 1-Month Thyme Using in Elite Sportsman on Oxidant Stress and Anti-Oxidant Capacity" 14 Commonwealth International Sports Science Congress 2010 (CISSC 2010) from September 27-30, 2010 Delhi, India
 13. Emin ARIKAN, Serkan HAZAR Ses ve Işık Seviyesinin Basketbolda Şut Yüzdesine Etkisi / Effect of Light and Voice Level on Shot Percentage in Basketball, 11. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ  10-12 Kasım 2010  Antalya Turkey
 14. HAZAR, M., SAVAŞ, S., BEYLEROĞLU, M., HAZAR, S. Elit ve Sedanter Sporculara Uygulanan Kuvvet Egzersizi Sonrası Kas Perfüzyon Oranındaki Değişiklikler / The Differences of Muscle Perfusion Persentage After Strength Execise in Elite And Sedentary Athletes 11. ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ  10-12 Kasım 2010  Antalya Turkey
 15. HAZAR S. KURT S. The Effect of Eight-Mont Exercise Program on Bone Density and some physical characteristics in Sedentary Women. International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE, Belgrade, December 10-11, 2010.
 16. IBIS SERKAN, HAZAR SERKAN, KÜÇÜK KÜBRA GAMZE, MUHSIN HAZAR “The Effect Of  8 Week Exercise Program On Physical Fitness And Some Body Component Parameters For Mıddle Age Sedentary Women” 11th Annual International Scientific Conference PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Constanta, ROMANIA, 20-21 May 2011 (PDF)
 17. HAZAR SERKAN, EMİN ARIKAN, BETÜL ARIKAN "Relationship between fatigue and shooting percentage in basketball" The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (2011 APCESS) November 2nd -5th, SHANGHAİ-CHİNA
 18. C. Berkan ALPAY, Serkan HAZAR, Kadir GÖKDEMİR, Nevin ATALAY GÜZEL, Aymelek GÖNENÇ, Bolkan ŞİMŞEK, The Free Radical Formation and the Effects on Antioxidant System of Thyme Tea Loading for the Eligible Wrestlers" The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science (2011 APCESS) November 2nd -5th, SHANGHAİ-CHİNA
 19. Ahmet SAVRAN, Mehmet Emiroğlu, Serkan Hazar "Aladağlar Milli Parkı'nda Ve Bolkarlarda (Niğde) Kampçılık Ve Doğa Sporları Eğitimi" New Trends on Global Education Conference (GEC) November 23-25 2011 Northern Cyprus.
 20. Serkan HAZAR, Engin Işık ABANOZ, Serkan İBİŞ, "Obez Bayanlarda Plates Egzersizlerinin Kan Yağlarına ve Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisi" 22. TAFISA World Congress, 10-14 November 2011 Atalya Türkiye
 21. Serkan İBİŞ, Serkan HAZAR, GökhanÇELİK. Sedanter Erkeklerde Bioipedans Değerleri ile Kan Lipit Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenesi.  22. TAFISA World Congress, 10-14 November 2011 Atalya Türkiye
 22. Sedef KURT, Serkan HAZAR, Yılmaz KURT, Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Altı Aylık Karma Egzersiz Programının Kan Lipitlerine Etkisi  22. TAFISA World Congress, 10-14 November 2011 Atalya Türkiye
 23. Serkan HAZAR, A. Emre EROL "ACUTE EFFECT OF VARIOUS STRENGTH EXERCISE ON SKELETAL AND MYOCARDIAL MUSCLE DAMAGE" XXXII WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE September 27-30, 2012 Rome (Italy),


Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildiriler

 1. Serkan HAZAR, C.Berkan ALPAY "Elit  Sporcularda Kekik Kullanımının Demir Durumuna Etkisi" Fiziksel Akticvite, Beslene ve Sağlık Kongresi, 2009 Ankara
 2. Serkan HAZAR, Gürkan YILMAZ " Farklı Glisemik İndeksli Besinlerin Bazı Metabolik Son Ürünlere Etkisi" Fiziksel Akticvite, Beslene ve Sağlık Kongresi, 2009 Ankara
 3. Serkan HAZAR, Muhsin HAZAR Şebnem KORKMAZ, Sibel BAYIL, Alper Cenk GÜRKAN "Elit Erkek Futbolcularda Maksimal Aerobik Yüklenmenin Bazı Metabolik Hormonlara, Kas Hasarına ve Bazı Metabolik Son Ürünlere Etkisi" 9. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 2009 Antalya
 4. Ahmet KESKİN, Serkan HAZAR, Kamil CESUR, Güreşçilerde Boş ve Dolu Mesane ile Yapılan Antrenmanın Hematuriye Etkisi. 4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 İSTANBUL
 5. Serkan HAZAR, Uğur ÖZTÜRK, Düz Alanda Yapılan Antrenman İle Fartlek Antrenmanın Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesine Etkisi (ön çalışma)  4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 İSTANBUL
 6. Metin POLAT, Serkan HAZAR, Ahmet KESKİN, Egzersiz Sonrası Uygulanan Ekstra Ventilasyonun Toparlanma Üzerine Etkisi.  4. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu. Mayıs 2013 İSTANBUL

TEZLER
Yüksek Lisans Tezi

"Türk Milli Takım Seviyesindeki Güreşçilerin Kalp Yapı ve Fonksiyonlarinin EKG Yöntemi ile İncelenmesi" Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANKARA - 2000
Doktora Tezi
"Farklı Türdeki Kuvvet Antrenmanlarinin Iskelet ve Kalp Kasi Enzim Aktivitelerine Akut Etkisi". Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ANKARA - 2004
Yürütülen Yüksek Lisans Tezleri
 1. "Futbol seyircisinin Sosyo-ekonomik-kültürel yapısının şiddet eylemine etkisi"  Ziya BAHADIR 2006 
 2. "Bel Ağrısı Çeken Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Dört Haftalık Bel Egzersizlerinin Ağrı Durumlarına Etkisi"             Betül CANSEVER 2007
 3. "Orta Yaş Sedanter Bayanlarda Sekiz Haftalık Step-Aerobik Egzersizinin Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelere Etkisi" Sedef KURT 2008
 4. "Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Kullanım Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi"   Alparslan KARABULUT 2007
 5. "15-17 Yaş Gurubu Erkek Basketbolcularda Hazırlık Dönemi ve Üst Ekstremite Kuvvet Antrenmanlarının Bazı Parametrelere ve Şut İsabet Yüzdesine Etkisi" Salih ÖZBEK 2008
 6. Greko-Romen ce Serbest Güreşte Sakatlanma Bölgeleri ve Sebeplerinin Araştırılması (istanbul İli Örneği)" Fatih Sultan Mehmet ALABACAK - 2009
 7. "ELİT DÜZEYDEKİ ALP DİSİPLİNİ KAYAKÇILARINDA DENGENİN PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ" Serhat AKTAŞ 2009
 8. "Basketbolda Şut Yüzdesine Etki Eden Bazı Faktörlerin İncelenmesi" Emin Arıkan 2010
                                                        

Web Page Maker, create your own web pages.