TÜRKİYE KUŞLARI TÜR LİSTESİ  

Sıra

Kod

[Scientific Name]

Common Name(s)

Türkçe İsim(ler)

1

20

Gavia stellata

Kızıl Gerdanlı Dalgıç

Red-Throated Diver & Loon

2

30

Gavia arctica

Kara Gerdanlı Dalgıç

Black-Throated Diver & Loon

3

40

Gavia immer

Buz Dalgıcı

Great Northern Diver & Loon

4

70

Tachybaptus ruficollis

Küçük Batağan

Little Grebe

5

90

Podiceps cristatus

Bahri

Great Crested Grebe

6

100

Podiceps grisegana

Kızıl Boyunlu Batağan

Red-Necked Grebe

7

110

Podiceps auritus

Kulaklı Batağan

Slavonian Grebe

8

120

Podiceps nigricollis

Kara Boyunlu Batağan

Black-Necked Grebe

9

360

Calonectris diomedea

Boz Yelkovan

Cory's Shearwater

10

462

Puffinus yelkouan

Yelkovan

Yelkouan Shearwater

11

520

Hydrubates pelagicus

Fırtınakırlangıcı

Storm Petrel

12

670

Sula bassana

Sümsük

Gannet

13

720

Phalacrocorax carbo

Karabatak

Cormorant

14

800

Phalacrocorax aristotelis

Tepeli Karabatak

Shag

15

820

Phalacrocorax pygmeus

Küçük Karabatak

Pygmy Cormorant

16

861

Anhinga rufa

Yılanboyun

Darter

17

880

Pelacanus onocrotalus

Ak Pelikan

White Pelican

18

890

Pelacanus crispus

Tepeli Pelikan

Dalmatian Pelican

19

950

Botaurus stellaris

Balaban

Bittern

20

970

Ixobrychus minutus

Küçük Balaban

Little Bittern

21

1040

Nycticorax nycticorax

Gece Balıkçılı

Night Heron

22

1080

Ardeola ralloides

Alaca Balıkçıl

Squacco Heron

23

1110

Bubulcus ibis

Sığır Balıkçılı

Cattle Egret

24

1190

Egretta garzetta

Küçük Ak Balıkçıl

Little Egret

25

1210

Egretta alba

Büyük Ak Balıkçıl

Great White Egret

26

1220

Ardea cinerea

Gri Balıkçıl

Grey Heron

27

1240

Ardea purpurea

Erguvani Balıkçıl

Purple Heron

28

1290

Mycteria ibis

Sarı Gagalı Leylek

Wood Ibis

29

1310

Ciconia nigra

Kara Leylek

Black Stork

30

1340

Ciconia ciconia

Leylek

White Stork

31

1360

Plegadis falcinellus

Çeltikçi

Glossy Ibis

32

1400

Geronticus eremita

Kelaynak

Bald Ibis

33

1440

Platella leucordia

Kaşıkçı

Spooonbill

34

1470

Phoenicopterus ruber

Flamingo

Greater Flamingo

35

1480 Phoenicopterus minor Küçük Flamingo Lesser Flamingo

36

1520

Cygnus olor

Kuğu

Mute Swan

37

1530

Cygnus columbianus

Küçük Kuğu

Bewick's Swan

38

1540

Cygnus cygnus

Ötücü Kuğu

Whooper Swan

39

1570

Anser fabalis

Tarla Kazı

Bean Goose

40

1580

Anser brachyrhynchus

Küçük Tarla Kazı

Pink-Footed Goose

41

1590

Anser albifrons

Sakarca

White-Fronted Goose

42

1600

Anser erythropus

Küçük Sakarca

Lesser White-Fronted Goose

43

1610

Anser anser

Boz Kaz

Greylang Goose

44

1670

Branta leucopsis

Akyanaklı Kaz

Barnacle Goose

45

1680

Branta bernicla

Yosun Kazı

Brent Goose

46

1690

Branta ruficollis

Sibirya Kazı

Red-Breasted Goose

47

1700

Alopochen aegypticus

Nil kazı

Egyptian Goose

48

1710

Tadorna ferruginea

Angıt

Ruddy Shelduck

49

1730

Tadorna tadorna

Suna

Shelduck

50

1790

Anas penelope

Fiyu

Wigeon

51

1810

Anas falcata

Büyük Çamurcun

Falcated Teal

52

1820

Anas strepera

Boz Ördek

Gadwall

53

1840

Anas crecca

Çamurcun

Teal

54

1860

Anas platyrhynchos

Yeşilbaş

Mallard

55

1890

Anas acuta

Kılkuyruk

Pintail

56

1910

Anas querquedula

Çıkrıkçın

Garganey

57

1940

Anas clypeata

Kaşıkgaga

Shoveler

58

1950

Marmaronetta angustirostris

Yaz Ördeği

Marbled Teal

59

1960

Netta rufina

Macar Ördeği

Red-Crested Pochard

60

1980

Aythya ferina

Elmabaş Patka

Pochard

61

2020

Aythya nyroca

Pasbaş Patka

Ferruginous Duck

62

2030

Aythya fuligula

Tepeli Patka

Tufted Duck

63

2040

Aythya marila

Karabaş Patka

Scaup

64

2060

Somateria mollissima

Pufla

Eider

65

2120

Clangula hyemalis

Telkuyruk

Long-Tailed Duck

66

2130

Melanitta nigra

Kara Ördek

Common Scoter

67

2150

Melanitta fusca

Kadife Ördek

Velvet Scoter

68

2180

Bucephala clangula

Altıngöz

Goldeneye

69

2200

Mergus albellus

Sütlabi

Smew

70

2210

Mergus serrator

Tarakdiş

Red-Breasted Merganser

71

2230

Mergus merganser

Büyük Tarakdiş

Goosander

72

2250

Oxyura jamaicensis

Kara Başlı Dikkuyruk

Ruddy Duck

73

2260

Oxyura leucocephala

Dikkuyruk

White-Headed Duck

74

2310

Pernis apivorus

Arı Şahini

Honey Buzzard

75

2320

Pernis ptilorhyncus

Tepeli Arı Şahini

Crested Honey Buzzard

76

2350

Elanus caeruleus

Ak Çaylak

Black-Shouldered Kite

77

2380

Milvus migrans

Kara Çaylak

Black Kite

78

2390

Milvus milvus

Kızıl Çaylak

Red Kite

79

2430

Haliaeetus albicilla

Ak Kuyruklu Kartal

White-Tailed Eagle

80

2460

Gypaetus barbatus

Sakallı Akbaba

Lammergeier

81

2470

Neophron percnopterus

Küçük Akbaba

Egyptian Vulture

82

2510

Gyps fulvus

Kızıl Akbaba

Griffon Vulture

83

2550

Aegypius monachus

Kara Akbaba

Black Vulture

84

2560

Circaetus gallicus

Yılan  Kartalı

Short-Toed Eagle

85

2600

Circus aeruginosus

Saz Delicesi

Marsh Harrier

86

2610

Circus cyaneus

Gökçe Delice

Hen Harrier

87

2620

Circus macrourus

Bozkır Delicesi

Pallid Harrier

88

2630

Circus pygargus

Çayır Delicesi

Montagu's Harrier

89

2670

Accipiter gentilis

Çakırkuşu

Goshawk

90

2690

Accipiter nisus

Atmaca

Sparrowhawk

91

2730

Accipiter brevipes

Yoz Atmaca

Levant Sparrowhawk

92

2870

Buteo buteo

Şahin

Buzzard

93

2880

Buteo rufinus

Kızıl Şahin

Long-Legged Buzzard

94

2900

Buteo lagopus

Paçalı Şahin

Rough-Legged Buzzard

95

2920

Aquila pomarina

Küçük Orman Kartalı

Lesser Spotted Eagle

96

2930

Aquila clanga

Büyük Orman Kartalı

Greater Spotted Eagle

97

2945

Aquila nipalensis

Bozkır Kartalı

Steppe Eagle

98

2950

Aquila heliaca

Şah Kartal

Imperial Eagle

99

2960

Aquila chrysaetos

Kaya Kartalı

Golden Eagle

100

2980

Hieraaetus pennatus

Küçük Kartal

Booted Eagle

101

2990

Hieraaetus fasciatus

Tavşancıl

Bonelli's Eagle

102

3010

Pandion haliaetus

Balık Kartalı

Osprey

103

3030

Falco naumanni

Küçük Kerkenez

Lesser Kestrel

104

3040

Falco tinnunculus

Kerkenez

Kestrel

105

3070

Falco vespertinus

Ala Doğan

Red-Footed Falcon

106

3090

Falco columbarius

Boz Doğan

Merlin

107

3100

Falco subbuteo

Delice Doğan

Hobby

108

3110

Falco eleonorae

Ada Doğanı

Eleonorae's Falcon

109

3120

Falco concolor

Gri Doğan

Sooty Falcon

110

3140

Falco biarmicus

Bıyıklı Doğan

Lanner Falcon

111

3160

Falco cherrug

Ulu Doğan

Saker Falcon

112

3200

Falco peregrinus

Gök Doğan

Peregrine

113

3210

Falco pelegrinoides

Kızıl Enseli Doğan

Barbary Falcon

114

3320

Tetrao tetrix

Orman Tavuğu

Black Grouse

115

3330

Tetrao mlokosiewiczi

Huş Tavuğu

Caucasian Black Grouse

116

3500

Tetraogallus caspius

Urkeklik

Caspian Snowcock

117

3550

Alectoris chukar

Kınalı Keklik

Chukar

118

3620

Ammoperdix griseogularis

Kum Kekliği

See-See Partridge

119

3640

Francolinus francolinus

Turaç

Black Francolin

120

3670

Perdix perdix

Çilkeklik

Grey Partridge

121

3700

Coturnix coturnix

Bıldırcın

Quail

122

3970

Phasianus colchicus

Sülün

Pheasant

123

4070

Rallus aquaticus

Su Kılavuzu

Water Rail

124

4080

Porzana porzana

Benekli Suyelvesi

Spotted Crake

125

4100

Porzana parva

Bataklık Suyelvesi

Little Crake

126

4110

Porzana pusilla

Küçük Suyelvesi

Baillon's Crake

127

4210

Crex crex

Bıldırcınkılavuzu

Corncrake

128

4240

Gallinula chloropus

Sutavuğu

Moorhen

129

4270

Porphyrio porphyrio

Sazhorozu

Purple Gallinule

130

4290

Fulica atra

Sakarmeke

Coot

131

4330

Grus grus

Turna

Crane

132

4400

Grus leucogeranus

Ak Turna

Siberian Crane

133

4410

Anthropoides virgo

Telli Turna

Demoiselle Crane

134

4420

Tetrax tetrax

Mezgeldek

Little Bustard

135

4440

Chlamydotis undulata

Yakalı Toy

Houbara Bustard

136

4460

Otis tarda

Toy

Great Bustard

137

4500

Haematopus ostralegus

Poyrazkuşu

Oystercatcher

138

4550

Himantopus himantopus

Uzunbacak

Black-Winged Stilt

139

4560

Recurvirostra avosetta

Kılıçgaga

Avocet

140

4580

Dromas ardeola

Yengeç Yağmurcunu

Crab Plover

141

4590

Burhinus oedicnemus

Kocagöz

Stone Curlew

142

4640

Cursorius cursor

Çölkoşarı

Cream-Coloured Courser

143

4650

Glareola pratincola

Bataklıkkırlangıcı

Collared Pranticole

144

4670

Glareola nordmanni

Kara Kanatlı Bataklıkkırlangıcı

Black-Winged Pranticole

145

4690

Charadrius dubius

Halkalı Küçük Cılıbıt

Little Ringed Plover

146

4700

Charadrius hiaticula

Halkalı Cılıbıt

Ringed Plover

147

4770

Charadrius alexandrinus

Akça Cılıbıt

Kentish Plover

148

4790

Charadrius leschenaultii

Büyük Cılıbıt

Greater Sand Plover

149

4800

Charadrius asiaticus

Doğu Cılıbıtı

Caspian Plover

150

4820

Charadrius morinellus

Dağ Cılıbıtı

Dotterel

151

4841

Pluvialis fulva

Küçük Altın Yağmurcun

Pasific Golden Plover

152

4842

Pluvialis dominica

Amerikan Altın Yağmurcunu

Lesser Golden Plover

153

4850

Pluvialis apricaria

Altın Yağmurcun

Golden Plover

154

4860

Pluvialis squatarola

Gümüş Yağmurcun

Grey Plover

155

4870

Vanellus spinosus

Mahmuzlu Kızkuşu

Spur-Winged Plover

156

4900

Vanellus indicus

Büyük Kızkuşu

Red-Wattled Plover

157

4910

Vanellus gregaria

Sürmeli Kızkuşu

Sociable Plover

158

4920

Vanellus leucura

Ak Kuyruklu Kızkuşu

White-Tailed Plover

159

4930

Vanellus vanellus

Kızkuşu

Lapwing

160

4960

Calidris canutus

Büyük Kumkuşu

Knot

161

4970

Calidris alba

Ak Kumkuşu

Sanderling

162

5010

Calidris minuta

Küçük Kumkuşu

Little Stint

163

5020

Calidris temminckii

Sarı Bacaklı Kumkuşu

Temminck's Stint

164

5050

Calidris fuscicollis

Ak Sokumlu Kumkuşu

White-Rumped Sandpiper

165

5090

Calidris ferruginea

Kızıl Kumkuşu

Curlew Sandpiper

166

5120

Calidris alpina

Kara Karınlı Kumkuşu

Dunlin

167

5070 Calidris melanotos Çizgili Kumkuşu Pectoral Sandpiper

168

5140

Limicola falcinellus

Sürmeli Kumkuşu

Broad-Billed Sandpiper

169

5170

Philomachus pugnax

Döğüşkenkuş

Ruff

170

5180

Lymnocryptes minimus

Küçük Su Çulluğu

Jack Snipe

171

5190

Gallinago gallinago

Su Çulluğu

Snipe

172

5200

Gallinago media

Büyük Su Çulluğu

Great Snipe

173

5290

Scolopax rusticola

Çulluk

Woodcock

174

5320

Limosa limosa

Çamurçullğu

Black-Tailed Godwit

175

5340

Limosa lapponica

Kıyı Çamurçullğu

Bar-Tailed Godwit

176

5380

Numenius phaeopus

Sürmeli Kervançulluğu

Whimbrel

177

5400

Numenius tenuirostris

İnce Gagalı Kervançullu

Slender-Billed Curlew

178

5410

Numenius arquata

Kervançulluğu

Curlew

179

5450

Tringa erythropus

Kara Kızılbacak

Spotted Redshank

180

5460

Tringa totanus

Kızılbacak

Redshank

181

5470

Tringa stagnatilis

Bataklık Düdükçünü

Marsh Sandpiper

182

5480

Tringa nebularia

Yeşilbacak

Greenshank

183

5530

Tringa ochropus

Yeşil Düdükçün

Green Sandpiper

184

5540

Tringa glareola

Orman Düdükçünü

Wood Sandpiper

185

5510 Tringa flavipes Küçük Sarıbacak Lesser Yellowlegs

186

5550

Xenus cinereus

Terek Düdükçünü

Terek Sandpiper

187

5560

Actitis hypoleucos

Dere Düdükçünü

Common Sandpiper

188

5570

Actitis macularia

Benekli Düdükçün

Spotted Sandpiper

189

5610

Arenaria interpres

Taşçeviren

Turnstone

190

5630

Phalaropus tricolor (=Steganopus tricolor)

Büyük Denizdüdükçünü

Wilson's Phalarope

191

5640

Phalaropus lobatus

Deniz Düdükçünü

Red-Necked Phalarope

192

5650

Phalaropus fulicarius

Kızıl Denizdüdükçünü

Grey Phalarope

193

5660

Stercorarius pomarinus

Küt Kuyruklu Korsanmartı

Pomarine Skua

194

5670

Stercorarius parasiticus

Korsanmartı

Arctic Skua

195

5680

Stercorarius longicaudus

Uzun Kuyruklu Korsanmartı

Long-Tailed Skua

196

5690

Stercorarius skua

Büyük Korsanmartı

Great Skua

197

5720

Larus leucophthalmus

Kızıldeniz Martısı

White-Eyed Gull

198

5730

Larus ichthyaetus

Büyük Karabaş Martı

Great Black-Headed Gull

199

5750

Larus melanocephalus

Akdeniz Martısı

Mediterranean Gull

200

5780

Larus minutus

Küçük Martı

Little Gull

201

5820

Larus ridibundus

Karabaş Martı

Black-Headed Gull

202

5850

Larus genei

İnce Gagalı Martı

Slender-Billed Gull

203

5880

Larus audouinii

Ada Martısı

Audouin's Gull

204

5900

Larus canus

Küçük Gümüş Martı

Common Gull

205

5910

Larus fuscus

Kara Sırtlı Martı

Lesser Black-Backed Gull

206

5921

Larus armenicus

Van Gölü Martısı

Armenian Gull

207

5925

Larus cachinnans

Gümüş Martı

Yellow-Legged Gull

208

5990

Larus hyperboreus

Kutup Martısı

Glaucous Gull

209

6000

Larus marinus

Büyük Kara Sırtlı Martı

Great Black-Backed Gull

210

6020

Rissa tridactyla

Kara Ayaklı Martı

Kittiwake

211

6050

Sterna nilotica

Gülen Sumru

Gull-Billed Tern

212

6060

Sterna caspia

Hazar Sumrusu

Caspian Tern

213

6090

Sterna bengalensis

Tepeli Sumru

Lesser Crested Tern

214

6110

Sterna sandvicensis

Kara Gagalı Sumru

Sandwich Tern

215

6150

Sterna hirundo

Sumru

Common Tern

216

6160

Sterna paradisaea

Kuzey Sumrusu

Arctic Tern

217

6240

Sterna albifrons

Küçük Sumru

Little Tern

218

6260

Chlidonias hybridus

Bıyıklı Sumru

Whiskered Tern

219

6270

Chlidonias niger

Kara Sumru

Black Tern

220

6280

Chlidonias leucopterus

Ak Kanatlı Sumru

White-Winged Black Tern

221

6590

Pterocles senegallus

Benekli Bağırtlak

Spotted Sandgrouse

222

6610

Pterocles orientalis

Bağırtlak

Black-Bailled Sandgrouse

223

6620

Pterocles alchata

Kılkuyruk Bağırtlak

Pin-Tailled Sandgrouse

224

6630

Syrrhaptes paradoxus

Paçalı Bağırtlak

Palla's Sandgrouse

225

6650

Columba livia

Kaya Güvercini

Rock Dove

226

6680

Columba oenas

Gökçe Güvercin

Stock Dove

227

6700

Columba palumbus

Tahtalı

Woodpigeon

228

6840

Streptopelia decaocto

Kumru

Collared Dove

229

6870

Streptopelia turtur

Üveyik

Turtle Dove

230

6900

Streptopelia senegalensis

(=Stigmatopelia senegalensis)

Küçük Kumru

Laughing Dove

231

6920 Oena capensis Kap Kumrusu Namaqua Dove

232

7120

Psittacula krameri

Yeşilpapağan

Ring-Necked Parakeet

233

26610

Psittacula eupatria

Büyük Yeşil Papağan

Alexandrine Parakeet

234

7160

Clamator glandarius

Tepeli Guguk

Great Spotted Cuckoo

235

7240

Cuculus canorus

Guguk

Cuckoo

236

7350

Tyto alba

Peçeli Baykuş

Barn Owl

237

7380

Otus brucei

Çizgili İshakkuşu

Striated Scops Owl

238

7390

Otus scops

İshakkuşu

Scops Owl

239

7440

Bubo bubo

Puhu

Eagle Owl

240

7470

Ketupa zeylonensis

Balıkbaykuşu

Brown Fish Owl

241

7570

Athene noctua

Kukumav

Little Owl

242

7610

Strix aluco

Alaca Baykuş

Tawny Owl

243

7670

Asio otus

Kulaklı Orman Baykuşu

Long-Eared Owl

244

7680

Asio flammeus

Kır Baykuşu

Short-Eared Owl

245

7700

Aegolius funereus

Paçalı Baykuş

Tengmalm's Owl

246

7780

Caprimulgus europaeus

Çobanaldatan

Nightjar

247

7950

Apus apus

Ebabil

Swift

248

7960

Apus pallidus

Boz Ebabil

Pallid Swift

249

7980

Apus melba

Ak Karınlı Ebabil

Alpine Swift

250

8000

Apus affinis

Küçük Ebabil

Little Swift

251

8270

Halcyon smyrnensis

İzmir Yalıçapkını

White-Breasted Kingfisher

252

8310

Alcedo atthis

Yalıçapkını

Kingfisher

253

8330

Ceryle rudis

Alaca Yalıçapkını

Pied Kingfisher

254

8390

Merops persicus

Yeşil Arıkuşu

Blue-Cheeked Bee-Eater

255

8400

Merops apiaster

Arıkuşu

Bee-Eater

256

8410

Coracias garrulus

Gökkuzgun

Roller

257

8430

Coracias benghalensis

Hint Gökkuzgun

Indian Roller

258

8460

Upupa epops

İbibik

Eurasian Hoopoe

259

8480

Jynx torquilla

Boyunçeviren

Wryneck

260

8550

Picus canus

Küçük Yeşil Ağaçkakan

Grey-Headed Woodpecker

261

8560

Picus viridis

Yeşil Ağaçkakan

Green Woodpecker

262

8630

Dryocopus martius

Kara Ağaçkakan

Black Woodpecker

263

8760

Dendrocopos major

Orman Ağaçkakanı

Great-Spotted Woodpecker

264

8780

Dendrocopos syriacus

Alaca Ağaçkakan

Syrian Woodpecker

265

8830

Dendrocopos medius

Ortanca Ağaçkakan

Middle Spotted Woodpecker

266

8840

Dendrocopos leucotos

Aksırtlı Ağaçkakan

White-Backed Woodpecker

267

8870

Dendrocopos minor

Küçük Ağaçkakan

Lesser Spotted Woodpecker

268

9550

Ammomanes cincturus

Küçük Çöl Toygarı

Bar-Tailed Lark

269

9570

Ammomanes deserti

Çöl Toygarı

Desert Lark

270

9580

Alaemon alaudipes

İbibik Toygarı

Greater Hoopoe Lark

271

9610

Melanocorypha calandra

Boğmaklı Toygar

Calandra Lark

272

9620

Melanocorypha bimaculata

Küçük Boğmaklı Toygar

Bimaculated Lark

273

9640

Melanocorypha leucoptera

Ak Kanatlı Toygar

White-Winged Lark

274

9660

Melanocorypha yeltoninensis

Kara Toygar

Black Lark

275

9670

Calandrella brachydactyla

Bozkır Toygarı

Short-Toed Lark

276

9700

Calandrella rufescens

Çorak Toygarı

Lesser Short-Toed Lark

277

9702

Calandrella cheleensis

Tuz Toygarı

Asian Lesser Short-Toed Lark

278

9720

Galerida cristata

Tepeli Toygar

Crested Lark

279

9740

Lullula arborea

Orman Toygarı

Woodlark

280

9760

Alauda arvensis

Tarlakuşu

Skylark

281

9780

Eremophila alpestris

Kulaklı Toygar

Shore Lark

282

9810

Riparia riparia

Kum Kırlangıcı

Sand Martin

283

9910

Ptyonoprogne rupestris

Kaya Kırlangıcı

Crag Martin

284

9920

Hirundo rustica

Kırlangıç

Swallow

285

9950

Hirundo daurica

Kızıl Kırlangıç

Red-Rumped Swallow

286

10010

Delichon urbica (=Delichon urbicum)

Ev Kırlangıcı

House Martin

287

10020

Anthus richardi (önceleri A. novaeseelandiae)

Mahmuzlu İncirkuşu

Richard's Pipit

288

10040

Anthus campestris

Kır İncirkuşu

Tawny Pipit

289

10080

Anthus hodgsoni

Yeşil Sırtlı İncirkuşu

Olive-Backed Pipit

290

10090

Anthus trivialis

Ağaç İncirkuşu

Tree Pipit

291

10110

Anthus pratensis

Çayır İncirkuşu

Meadow Pipit

292

10120

Anthus cervinus

Kızıl Gerdanlı İncirkuş

Red-Thorated Pipit

293

10140

Anthus spinoletta

Dağ İncirkuşu

Water Pipit

294

10170

Motacilla flava

Sarı Kuyruksallayan

Yellow Wagtail

295

10180

Motacilla citreola

Sarı Başlı Kuyruksallayan

Citrine Wagtail

296

10190

Motacilla cinerea

Dağ Kuyruksallayanı

Grey Wagtail

297

10200

Motacilla alba

Ak Kuyruksallayan

Pied Wagtail

298

10360

Pycnonotus xanthopygos

Arap Bülbülü

Yellow-Vented Bulbul

299

10480

Bombycilla garrulus

İpekkuyruk

Waxwing

300

10490

Hypocolius ampelinus

Tırtılyiyen

Grey Hypocolius

301

10500

Cinclus cinclus

Derekuşu

Dipper

302

10660

Troglodytes troglodytes

Çıtkuşu

Wren

303

10840

Prunella modularis

Dağbülbülü

Dunnock

304

10860 Prunella montanella Sibirya Dağbülbülü Siberian Accentor

305

10880

Prunella ocularis

Sürmeli Dağbülbülü

Radde's Accentor

306

10940

Prunella collaris

Büyük Dağbülbülü

Alpine Accentor

307

10950

Cercotichas galactotes (=Erythropygia galactotes)

Çalı Bülbülü

Rufous Bush Robin

308

10990

Erithacus rubecula

Kızılgerdan

Robin

309

11030

Luscinia luscinia

Benekli Bübül

Thrush Nightingale

310

11040

Luscinia megarhynchos

Bülbül

Nightingale

311

11060

Luscinia svecica

Mavigerdan

Bluethroat

312

11170

Irania gutturalis

Taş Bülbülü

White-Thorated Robin

313

11210

Phoenicurus ochruros

Kara Kızılkuyruk

Black Redstart

314

11220

Phoenicurus phoenicurus

Kızılkuyruk

Redstart

315

11350 Cercomela melanura Karakuyruk Blackstart

316

11370

Saxicola rubetra

Çayır Taşkuşu

Whinchat

317

11390 Saxicola torquata Taşkuşu Stonechat

318

11394

Saxicola maura (=Saxicola torquata maura)

Sibirya Taşkuşu

Siberian Stonechat

319

11440

Oenanthe isabellina

Boz Kuyrukkakan

Isabellina Wheatear

320

11460

Oenanthe oenanthe

Kuyrukkakan

Northern Wheatear

321

11470

Oenanthe pleschanka

Alaca Kuyrukkakan

Pied Wheatear

322

11475

Oenanthe cypriaca

Kıbrıs Kuyrukkakanı

Cyprus Pied Wheatear

323

11480

Oenanthe hispanica

Kara Kulaklı Kuyrukkakan

Black-Eared Wheatear

324

11490

Oenanthe deserti

Çöl Kuyrukkakanı

Desert Wheatear

325

11500

Oenanthe finschii

Ak Sırtlı Kuyrukkakan

Finsch's Wheatear

326

11520

Oenanthe xanthoprymma

Kızılca Kuyrukkakan

Red-Tailed Wheatear

327

11540

Oenanthe lugens

Kara Sırtlı Kuyrukkakan

Mourning Wheatear

328

11570

Oenanthe leucopyga

Ak Tepeli Kuyrukkakan

White-Crowned Black Wheatear

329

11610

Monticola saxatilis

Taşkızılı

Rock Thursh

330

11660

Monticola solitarius

Gökardıç

Blue Rock Thrush

331

11860

Turdus torquatus

Boğmaklı Ardıç

Ring Ouzel

332

11870

Turdus merula

Karatavuk

Blackbird

333

11972 Turdus ruficollis atrogularis Karagerdanlı Ardıç Black-throated Thrush

334

11980

Turdus pilaris

Tarla Ardıcı

Fieldfare

335

12000

Turdus philomelos

Öter Ardıç

Song Thrush

336

12010

Turdus iliacus

Kızıl Ardıç

Redwing

337

12020

Turdus viscivorus

Ökse Ardıcı

Mistle Thursh

338

12200

Cettia cetti

Kamış Bülbülü

Cetti's Warbler

339

12260

Cisticola juncidis

Yelpazekuyruk

Fan-Tailed Warbler

340

12270

Prinia gracilis

Dikkuyruklu Ötleğen

Graceful Warbler

341

12360

Locustella naevia

Çekirge Kamışçını

Grasshopper Warbler

342

12370

Locustella fluviatilis

Ağaç Kamışçını

River Warbler

343

12380

Locustella lusciniodies

Bataklık Kamışçını

Savi's Warbler

344

12410

Acrocephalus melanopogon

Bıyıklı Kamışçın

Moustached Warbler

345

12420

Acrocephalus paludicola

Sarı Kamışçın

Aquatic Warbler

346

12430

Acrocephalus schoenobaenus

Kındıra Kamışçını

Sedge Warbler

347

12470

Acrocephalus agricola

Doğu Kamışçını

Paddyfield Warbler

348

12480

Acrocephalus dumetorum

Kuzey Kamışçını

Blyth's Reed Warbler

349

12500

Acrocephalus palustris

Çalı Kamışçını

Marsh Warbler

350

12510

Acrocephalus scirpaceus

Saz Kamışçını

Reed Warbler

351

12530

Acrocephalus arundinaceus

Büyük Kamışçın

Great Reed Warbler

352

12550

Hippolais pallida

Ak Mukallit

Olivaceous Warbler

353

12560

Hippolais caligata

Küçük Mukallit

Booted Warbler

354

12570

Hippolais languida

Dağ Mukallidi

Upcher's Warbler

355

12580

Hippolais olivetorum

Zeytin Mukallidi

Olive-Tree Warbler

356

12590

Hippolais icterina

Sarı Mukallit

Icterine Warbler

357

12600

Hippolais polyglotta

Şarkıcı Mukallit

Melodious Warbler

358

12640

Sylvia conspicillata

Bozkır Ötleğeni

Spectacled Warbler

359

12650

Sylvia cantillans

Bıyıklı Ötleğen

Subalpine Warbler

360

12660

Sylvia mystacea

Pembe Göğüslü Ötleğen

Menetries Warbler

361

12670

Sylvia melanocephala

Maskeli Ötleğen

Sardinian Warbler

362

12680

Sylvia melanothorax

Kıbrıs Ötleğeni

Cyprus Warbler

363

12690

Sylvia rueppelli

Kara Boğazlı Ötleğen

Rüppel's Warbler

364

12700

Sylvia nana

Çöl Ötleğeni

Desert Warbler

365

12720

Sylvia hortensis

Ak Gözlü Ötleğen

Orphean Warbler

366

12730

Sylvia nisoria

Çizgili Ötleğen

Barred Warbler

367

12740

Sylvia curruca

Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen

Lesser Whitethroat

368

12750

Sylvia communis

Ak Gerdanlı Ötleğen

Whitethroat

369

12760

Sylvia borin

Boz Ötleğen

Garden Warbler

370

12770

Sylvia atricapilla

Kara Başlı Ötleğen

Blackcap

371

12930

Phylloscopus throchiloides

Yeşilimsi Çıvgın

Greenish Warbler

372

12910

Phylloscopus (Trochiloides) nitidus

Yeşil Çıvgın

Green Warbler

373

12950

Phylloscopus borealis

Kuzey Çıvgını

Arctic Warbler

374

13000

Phylloscopus inornatus

Sarı Kaşlı Çıvgın

Yellow-Browed Warbler

375

13002

Phylloscopus humei

Yaprak Söğütbülbülü

Hume's Leaf Warbler

376

13072

Phylloscopus orientalis (=Ph. bonelli orientalis)

Doğu Çıvgın

Eastern Bonelli's Warbler

377

13080

Phylloscopus sibilatrix

Orman Çıvgın

Wood Warbler

378

13090

Phylloscopus neglectus Küçük Çıvgın Plain Leaf Warbler

379

13100

Phylloscopus sindianus

Kafkas Çıvgını

Mountain Chiffchaff

380

13110

Phylloscopus collybita

Çıvgın

Chiffchaff

381

13120

Phylloscopus trochilus

Söğütbülbülü

Willow Warbler

382

13140

Regulus regulus

Çalıkuşu

Goldcrest

383

13150

Regulus ignicapillus

Sürmeli Çalıkuşu

Firecrest

384

13350

Muscicapa striata

Benekli Sinekkapan

Spotted Flycatcher

385

13430

Ficedula parva

Küçük Sinekkapan

Red-Breasted Flycatcher

386

13470

Ficedula semitorquata

Alaca Sinekkapan

Semi-Collared Flycatcher

387

13480

Ficedula albicollis

Halkalı Sinekkapan

Collared Flycatcher

388

13490

Ficedula hypoleuca

Kara Sinekkapan

Pied Flycatcher

389

13640

Panurus biarmicus

Bıyıklı Baştankara

Bearded Tit

390

13780 Turdoides altirostris Irak Yedikardeşi Iraq Babbler

391

14370

Aegithalos caudatus

Uzun Kuyruklu Baştankara

Long-Tailed Tit

392

14400

Parus palustris

Kayın Baştankarası

Marsh Tit

393

14410

Parus lugubris

Ak Yanaklı Baştankara

Sombre Tit

394

14610

Parus ater

Çam baştankarası

Coal Tit

395

14620

Parus caeruleus

Mavi Baştankara

Blue Tit

396

14640

Parus major

Büyük Baştankara

Great Tit

397

14690

Sitta krueperi

Anadolu Sıvacısı

Krüper's Nuthatch

398

14790

Sitta europaea

Sıvacı

Nuthatch

399

14800

Sitta tephronota

Büyük Kaya Sıvacısı

Eastern Rock Nuthatch

400

14810

Sitta neumayer

Kaya Sıvacısı

Rock Nuthatch

401

14820

Tichodroma muraria

Duvar Tırmaşıkkuşu

Wall Creeper

402

14860

Certhia familiaris

Orman Tırmaşıkkuşu

Tree Creeper

403

14870

Certhia brachydactyla

Bahçe Tırmaşıkkuşu

Short-Toed Tree Creeper

404

14900

Remiz pendulinus

Çulhakuşu

Penduline Tit

405

15080

Oriolus oriolus

Sarıasma

Golden Oriole

406

15140

Lanius isabellinus

Kızıl Kuyruklu Örümcekkuşu

Isabelline Shrike

407

15150

Lanius collurio

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

Red-Backed Shrike

408

15170

Lanius schach

Uzun Kuyruklu Örümcekkuşu

Long-Tailed Shrike

409

15190

Lanius minor

Kara Alınlı Örümekkuşu

Lesser Grey Shrike

410

15200

Lanius excubitor

Büyük Örümcekkuşu

Great Grey Shrike

411

15230

Lanius senator

Kızıl Başlı Örümcekkuşu

Woodchat Shrike

412

15240

Lanius nubicus

Maskeli Örümcekkuşu

Masked Shrike

413

15390

Garrulus glandarius

Alakarga

Jay

414

15490

Pica pica

Saksağan

Magpie

415

15570

Nucifraga caryocatactes

Göknar Kargası

Nutcracker

416

15580

Pyrrhocorax graculus

Sarı Gagalı Dağkargası

Alpine Chough

417

15590

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Kırmızı Gagalı Dağkargası

Chough

418

15600

Corvus monedula

Küçük Karga

Jackdaw

419

15630

Corvus frugilegus

Ekin Kargası

Rook

 

15671

Corvus corone corone

Kara Leş Kargası

Carrion Crow

420

15670

Corvus corone pallescens

Leş Kargası

Hooded Crow

421

15710

Corvus ruficollis

Çöl Kuzgunu

Brown-Necked Raven

422

15720

Corvus corax

Kuzgun

Raven

423

15740 Corvus rhipidurus Kısakuyruklu Kuzgun Fan-tailed Raven

424

15820

Sturnus vulgaris

Sığırcık

Starling

425

15840

Sturnus roseus

Alasığırcık

Rose-Coloured Starling

426

15870

Acridotheres tristis

Çiğdeci

Common Myna

427

15910

Passer domesticus

Serçe

House Sparrow

428

15920

Passer hispaniolensis

Söğüt Serçesi

Spanish Sparrow

429

15950

Passer moabiticus

Küçük serçe

Dead Sea Sparrow

430

15980

Passer montanus

Ağaç Serçesi

Tree Sparrow

431

16010

Carpospiza brachydactyla (=Petronia brachydactyla)

Boz Serçe, Çöl Serçesi

Pale Rock Sparrow

432

16020

Petronia xanthocollis

Sarı Boğazlı Serçe

Yellow-Throated Sparrow

433

16040

Petronia petronia

Kaya Serçesi

Rock Sparrow

434

16110

Montifringilla nivalis

Kar Serçesi

Snow Finch

435

16360

Fringilla coelebs

İspinoz

Chaffinch

436

16380

Fringilla montifringilla

Dağ İspinozu

Brambling

437

16390

Serinus pusillus

Kara İskete

Red-Fronted Serin

438

16400

Serinus serinus

Küçük İskete

Serin

439

16490

Carduelis chloris

Florya

Greenfinch

440

16530

Carduelis carduelis

Saka

Goldfinch

441

16540

Carduelis spinus

Karabaşlı İskete

Siskin

442

16600

Carduelis cannabina (=Acanthis cannabina)

Ketenkuşu

Linnet

443

16620

Carduelis flavirostris

Sarı Gagalı Ketenkuşu

Twite

444

16630

Carduelis flammea

Huş İsketesi

Redpoll

445

16660

Loxia curvirostra

Çaprazgaga

Crosbill

446

16730

Rhodopechys sanguinea

Alamecek

Crimson-Winged Finch

447

16740

Rhodopechys obsoletus (=Rhodospiza obsoleta)

Boz Alamecek

Desert Finch

448

16750

Rhodopechys mongolicus (=Bucanetes mongolicus)

Doğu Alameceği

Mongolian Trumpeter Finch

449

16760

Bucanetes githagineus

Küçük Alamecek

Trumpeter Finch

450

16790

Carpodacus erythrinus

Çütre

Common Rosefinch

451

17100

Pyrrhula pyrrhula

Şakrak

Bullfinch

452

17170

Coccothraustes coccothraustes

Kocabaş

Hawfinch

453

18470 Calcarius lapponicus Mahmuzlu Çinte Lapland Longspur

454

18500

Plectrophenax nivalis

Alaca Kirazkuşu [Çinte]

Snow Bunting

455

18560

Emberiza leucocephalos

Akbaşlı Kirazkuşu [Çinte]

Pine Bunting

456

18570

Emberiza citrinella

Sarı Kirazkuşu [Çinte]

Yellowhammer

457

18580

Emberiza cirlus

Bahçe Kirazkuşu [Çintesi]

Cirl Bunting

458

18600

Emberiza cia

Kaya Kirazkuşu [Çintesi]

Rock Bunting

459

18650

Emberiza cineracea

Boz Kirazkuşu [Çinte]

Cinereous Bunting

460

18660

Emberiza hortulana

Kirazkuşu

Ortolan

461

18670

Emberiza buchanani

Doğu Kirazkuşu

Grey-Necked Bunting

462

18680

Emberiza caesia

Kızıl Kirazkuşu

Cretzschmar's Bunting

463

18730

Emberiza rustica

Akkaşlı Kirazkuşu [Çinte]

Rustic Bunting

464

18740

Emberiza pusilla

Küçük Kirazkuşu [Çinte]

Little Bunting

465

18770

Emberiza schoeniclus

Bataklık Kirazkuşu [Çintesi]

Reed Bunting

466

18800

Emberiza bruniceps

Kızılbaşlı Kirazkuşu [Çinte]

Red-Headed Bunting

467

18810

Emberiza melanocephala

Karabaşlı Kirazkuşu [Çinte]

Black-Headed Bunting

468

18820

Miliaria calandra

Tarla Kirazkuşu [Çintesi]

Corn Bunting

Marmara'da Puffinus assimilis (Little Shearwater), Birecik'te Nettapus coromandelianus (Cotton Pygmy Goose) ve Göksu Deltası'nda Glareola maldivarum (Oriental Pratincole)'a ait teyit edilmemiş kayıtlar ile aynı şekilde Alectoris graeca (Kaya Kekliği, Rock Partridge), Larus argentatus (Kuzey Gümüş Martı, Herring Gull), Streptopelia orientalis (Büyük Üveyik, Oriental Turtle-dove), Phoenicurus erythronotus (Kızılsırtlı Kızılkuyruk, Rufous-backed Redstart) ve Sylvia undata (Funda Ötleğeni, Dartford Warbler) listeye alınmamıştır.

KAYNAK:

Anonim, 2008, TRAKUŞ (erişim tarihi: 02.10.2008).

Doğa Derneği, 2008, Kuş Bank (erişim tarihi: 02.10.2008).

Kirwan, G.M., Özen, M. and Demirci, B. (compl.), 2008, Turkey Bird Report 2002-06, Sandgrouse, pp. 166-189.