Dryomys laniger  Felten et Storch, 1968  - Yünlü (Kaya) Yediuyuru

 

 Sınıf: Mammalia  Takım: Rodentia  Familya: Gliridae

Tavsif:

1968. Dryomys laniger Felten et Storch, Senckenbergiana biol., 49 (6): 429.

Terra-typica: Antalya, Elmalı'nın 20 km güney-güneydoğusu, Beydağları, Çığlıkara Ormanı (2000 m).

Vücut Yapısı:

 

 

 

 

 

 

Yüzde siyah leke (bant) yok; nispeten küçük; AU (Ca. 18 mm), ÜDU (Ca. 3.4 mm); kürk dorsalde çok soluk (gümüş renginde beyazımsı-gri), sık ve yumuşak, ventralde grimsi-beyazdır.  Bu türün örnekleri gümüş rengindeki beyazımsı gri görünüşleri ve yüzlerinde siyah çizgilerin bulunmaması ve de habitat farklarıyla diğer 2 tür örneklerinden kolayca ayrılmaktadırlar. Diğer bazı özelliklerle (çeşitli ölçümlerde) de diğer 2 türden ayrılmaktadır. Bu örneklerin Lbac Ca. 9.9-11.2, baculum ortasındaki genişliği Ca. 1.05-1.2 mm, baculum ağırlığı Ca. 1.3-1.5 mgr., baculumun ortasındaki genişliği 1.05-1.15 mm, baculumun kaidesinden 2.5 mm yukarısındaki genişliği Ca. 1.5-1.95 mm, KyU Ca. 51-75, KU Ca. 14-16 mm, orbit uzunluğu Ca. 6.9-8.2, kafatası derinliği 6.9-8.2 mm; örneğin ağırlığı (W) 20-29 gr.

© foto: Dr. Ahmet KARATAŞ - Maden Köyü, 2001.

Yaşam alanı & biyolojisi:

Sadece Toroslar'ın yüksek kesimlerinde ağaç sınırında ve özellikle üstündeki kayalık alanlarda yaşamaktadır. Sadece karstik bölgelerde bulunduğu bildirilmiştir (Spitzenberger, 1976).  Spitzenberger (in Felten et al., 1973), aynı coğrafi alanda bulunan yakın akraba organizma türlerine dahil olmak üzere D. nitedula'nın da aynı yerde bulunduğu saptanmıştır. Diğer bulunuş yerleri olan Madenköy (Ulukışla, Niğde), Hadim (Konya) ve Demirtaş (Antalya)'ta sadece D. laniger'e rastlanmıştır. Holotipte 5 embriyo bulunmuştur.

Dağılım:

Türkiye’de endemik olup, areali şimdilik Batı ve Orta Toroslar (1620-2000 m) ile sınırlıdır. Tür hakkında yeni bir tanımlama Antalya'nın Bey Dağları'nda 9.6.1966'da elde edilmiş olan ve renkli bir resmi bulunan dişi bir örnek vasıtasıyla yapılmıştır (bkz. Felten et al., 1971). Bundan sonra Batı Toroslar'daki 1700-1800 yüksekliklerindeki Çığlıkara korunmuş sedir ormanı bölgesinde bulunan 11 örnek bu tür hakkında yeni ve detaylı bir tanımın yapılmasında esas teşkil etmiştir. Renk ayrıcalıkları, vücut ölçüleri,  kafatası  özellikleri  ile  diş yapısı  vs. gibi

 

özellikleri ile ilgili olarak bkz. Spitzenberger, 1973, 1974). Mursaloğlu (1973), Türkiye Dryomys türlerinin dolayısıyla D. laniger'in revizyonunu yapmıştır. Felten & Storch (1968), Beydağları'ndan alınmış tek bir gebe dişi örnekle yeni bir tür olarak D. laniger'i tanımlamışlardır. Mursaloğlu (1973), Beydağları (Antalya)'ndan 6 topotiple ile Munzur Dağları'ndan alınmış 12 D. laniger ile (5'i Munzur Dağları'nın Erzincan, 1'i Elazığ kesiminden) üzerinde çalışmıştır.

Dryomys laniger'in Türkiye'deki kayıt yerleri: 1. Antalya: Elmalı, Çığlıkara (Terra-typica) (1950 m); 5. Erzincan: Munzur Dağları, Yukarı Göçeklik (2200 m); 3. Malatya: Darende 6 km kuzeybatısı; 4. Niğde: Ulukışla, Çiftehan, Maden Köyü; 2. Tunceli: Ovacık, Munzur Çayı gözeleri (1500 m); Doğu Anadolu'da baykuş peletlerinden  (bkz. Obuch, 1999).

Sistematik Durumu: Endemik bir tür olup; bilinen populasyonları, alttürlere ayrılmamaktadır.

Kırmızı liste durumu:

LR/nt, bkz. IUCN Kırmızı Liste

Kaynaklar:

Felten und Storch, 1968, Mursaloğlu, 1973, 1978, Spitzenberger, 1973, Kumerloeve, 1975; Wilson and Reeder (1993); Yiğit et al. (1997).

    Türkiye Mammalia Faunası  
1