AMPHIBIA

Türkiye Kurbağa (Amphibia) Türleri
URODELA (Kuyruklu Kurbağalar)
Salamandridae (Semendergiller
)

·          Mertensiella caucasica (Kafkas Semenderi)

·          Triturus vittatus (Şeritli Semender)

·          Triturus karelinii (Pürtüklü Semender)

·          Triturus vulgaris (Küçük Semender)

·          Salamandra salamandra (Ateş Semenderi)

·          Neuregus crocatus (Benekli Semender)

·          Neuregus strauchii barani (Benekli Semender)*

·          Lyciaslamandra luschani (Kara Semenderi)

·          Lyciasalamandra billae (Sarıçınar Semenderi)*

 

ANURA (Kuyruksuz Kurbağalar)

Discoglossidae (Diskdilliler)

·          Bombina bombina (Kırmızılı Kurbağa)

B. b. bombina

B. b. arifiyensis

Pelobatidae (Sarmısaklı Kurbağalar)

·          Pelobates fuscus (Trakya Toprakkurbağası)

·          Pelobates syriacus (Toprak Kurbağası)

 

Pelodytidae

·          Pelodytes caucasicus (Kafkas Kurbağası)

 

Bufonidae (Kara Kurbağaları) 

·          Bufo viridis (Gece Kurbağası)

·          Bufo bufo (Siğilli Kurbağa)

 

Hylidae (Ağaç Kurbağaları)

·          Hyla savignyi (Yeşil Ağaçkurbağası)

·          Hyla arborea (Ağaç Kurbağası)

 

Ranidae (Su Kurbağaları)

  • Rana camerani (Şeritli Kurbağa, Erciyes Kurbağası)
  • Rana bedriagae (Levanten Kurbağası)
  • Rana ridibunda (Ova Kurbağası)
  • Rana dalmatina (Çevik Kurbağa)
  • Rana macrocnemis (Uludağ Kurbağası)

  • R. m. holtzi (Toros Kurbağası)*

 

Triturus vittatus (Şeritli Semender)

Hyla savignyi Audoin, 1827 - Yeşil Kurbağa, Yeşil Ağaçkurbağası [TR], Yellow-lemon Tree Frog [EN] (ANURA: HYLIDAE), Türkiye'deki iki Hyla Laurenti, 1768 türünden biridir. Diğer tür, Hyla arborea (Linnaeus, 1758) olup; ikisi birbirine çok benzer. Farklı tipteki sesleri, yan taraftaki çizgi ve arkabacakların uzunluğu ile birbirinden ayrılır.
H. savignyi, nispeten uzun bacaklıdır ve yandaki çizgi kasık (inguinal) bölgesinde boynuzsu bir şekil oluşturmaz.

Hyla arborea (Ağaç Kurbağası)

Pelodytes caucasicus (Kafkas Kurbağası)