Ulusal Hakemli Dergi ve Konferans/Sempozyum Makaleleri                                

·          A. GÖRÜR, “Dairesel Mikroşerit Halka Antenin Giriş Empedansı”, Erc. Üniv. Fen Bil. Dergisi, 4, 1-2, pp.599-612, 1988.
 

·         A. GÖRÜR, M.ALKAN, “Faz Taramalı Mikroşerit Diziler”, Erc. Üniv. Fen Bil. Dergisi, 4, 1-2, pp.613-624, 1988.
 

·         S. TEZEKİCİ, N. ACIR, and A. GÖRÜR, “Yapay sinir ağları ile meteorolojik parametre tahmini”, N.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt 2, say1 1, s.26-32, 1998.
 

·         M. ALKAN, A. GÖRÜR, Y. TOHUMOĞLU, “Optik fiberlerde kullanılan ek metotları ve eklerdeki zayıflama ölçümleri”, Bursa V. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, s.100-103, 18-22 Kasım, 1998.
 

·         S. YILBAŞ, A. GÖRÜR, M. ALTUNER, “Elektronik topraklama sistemi”, II. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiri Özetleri, s.74, 23-25 Haziran 1988, Kayseri.
 

·         A. GÖRÜR, M. ALTUNER, “Elektromanyetik parazitlerin ekranlanması”, II. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiri Özetleri, s.137, 23-25 Haziran 1988, Kayseri.
 

·         M. E. YILDIZ, A. GÖRÜR, “Entegre devre testi”, I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu Bildiri Özetleri, s.87, 14-16 Kasım 1985, Kayseri.