Lisans                                                                             

EEM 201 Elektromanyetik Alan Teorisi-I (Elektrostatik) (3 saat)

·        Vektör analiz

·        Serbest uzayda elektrostatik

·        Elektrik potansiyel

·        Elektrostatik alanların sınır şartları

·        Elektrostatik enerji ve kuvvet

·        Elektrostatik problemlerin çözümü

·        Kararlı elektrik akımı

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

EEM 202 Elektromanyetik Alan Teorisi-II (Manyetostatik) (2 saat)

·        Serbest uzayda manyetostatik

·        Manyetik vektör potansiyel

·        Manyetik devreler

·        Manyetik malzemelerin davranışı

·        Manyetostatik alanların sınır şartları

·        İndüktans ve indüktörler

·        Manyetostatik enerji, kuvvet ve tork

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

EEM 301 Elektromanyetik Dalgalar (4 saat)

·        Zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri

·        Elektromanyetik sınır şartları

·        Düzlemsel elektromanyetik dalgalar

·        Elektromanyetik enerji ve Poynting vektörü

·        Yansıma ve kırılma

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

EEM 314 Mikrodalga Tekniği (3 saat) Çözümlü soruları e-mail (agorur@ieee.org)                                                                  ile isteyiniz          

·        İletim hatları                        

·        Empedans dönüştürücüler                         Ders Notları

·        Empedans uyumlama ve Smith diyagramı   

·        Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları      

·        Dalga kılavuzlarındaki süreksizlikler

·        Rezonans oyukları

·        S-parametreleri

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

EEM 407 Mikrodalga Laboratuarı (3 saat)

·        Güç, duran dalga oranı, dalgaboyu ve frekans ölçmeleri

·        Mikrodalga osilatörlerinin karekteristikleri

·        Empedans ölçümü ve uyumlama

·        Pasif mikrodalga elemanları; oyuk rezonatörler, dalga kılavuzları, yarık hatlar, yönlü kuplörler ve sihirli-T.

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

   Yüksek Lisans                                                               

EEM 501 İleri Mikrodalga Tekniği (3 saat)

·        Konform dönüşüm teknikleri

·        Varyasyonel Yöntemler

·        Planar iletim hatlarının integral denklemleri

·        Mikrodalga devre analizi

·        Saçılma ve Transmisyon (ABCD) matrisi

EEM 502 İleri Mühendislik Matematiği (3 saat)

·        Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri

·        Bessel fonksiyonları ve Legendre polinomları, Sturm-Liouville teorisi, ve Öz fonksiyon açılımları

·        Fourier analizi ve sınır değer problemleri

·        Kısmı diferansiyel denklemler

EEM 503 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi (3 saat)

·        Kompleks sayılar ve Kompleks fonksiyonlar

·        Kompleks düzlemde integrasyon

·        Kompleks seriler, Taylor ve Laurent açılımları

·        Tekillikler, Rezidüler, ve reel integraller ve serilere uygulanmaları

·        Konform dönüşümler

EEM 504 Mikrodalga Devreleri (3 saat)

·        Mikroşerit hat, şerit hat, ve koplanar hatlar

·        Süreksizlikler

·       Dalga hızları ve dispersiyon

·       Kuplajlı hatlar, Yönlü kuplörler, Hibritler ve Güç bölücüler

·       Mikrodalga rezonatörleri

·       Periyodik yapılar ve mikrodalga filtreleri