Lisans                                                                             

0603412 Elektromanyetik Alan Teorisi (3 Saat)

      Elektrostatik

·        Vektör analiz

·        Serbest uzayda elektrostatik

·        Elektrik potansiyel

·        Elektrostatik alanların sınır şartları

·        Elektrostatik enerji ve kuvvet

·        Elektrostatik problemlerin çözümü

·        Kararlı elektrik akımı

     Manyetostatik

·        Serbest uzayda manyetostatik

·        Manyetik vektör potansiyel

·        Manyetik devreler

·        Manyetik malzemelerin davranışı

·        Manyetostatik alanların sınır şartları

·        İndüktans ve indüktörler

·        Manyetostatik enerji, kuvvet ve tork

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

0603512 Elektromanyetik Dalgalar (3 Saat)

·        Zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri

·        Elektromanyetik sınır şartları

·        Düzlemsel elektromanyetik dalgalar

·        Elektromanyetik enerji ve Poynting vektörü

·        Yansıma ve kırılma

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

0603601 Mikrodalga Teorisi (3 saat)            Smith Chart (pdf)

·        İletim hatları    Alan Analizi (pdf)            Çözümlü Problemler 1 (pdf)

·        Empedans dönüştürücüler                          Çözümlü Problemler 2 (pdf) 

·        Empedans uyumlama ve Smith diyagramı    Çözümlü Problemler 3 (pdf) 

·        Dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzları      Çözümlü Problemler 4 (pdf) 

·        Dalga kılavuzlarındaki süreksizlikler

·        Rezonans oyukları

·        S-parametreleri

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

0603702 Mikrodalga Laboratuarı (3 saat)

·        Güç, duran dalga oranı, dalgaboyu ve frekans ölçmeleri

·        Mikrodalga osilatörlerinin karekteristikleri

·        Empedans ölçümü ve uyumlama

·        Pasif mikrodalga elemanları; oyuk rezonatörler, dalga kılavuzları, yarık hatlar, yönlü kuplörler ve sihirli-T.

ÖĞRENCİ İSTEK ve ŞİKAYETLERİ İÇİN: agorur@ieee.org

   Yüksek Lisans                                                               

EEM 501 İleri Mikrodalga Tekniği (3 saat)

·        Konform dönüşüm teknikleri

·        Varyasyonel Yöntemler

·        Planar iletim hatlarının integral denklemleri

·        Mikrodalga devre analizi

·        Saçılma ve Transmisyon (ABCD) matrisi

EEM 504 Mikrodalga Devreleri (3 saat)

·        Mikroşerit hat, şerit hat, ve koplanar hatlar

·        Süreksizlikler

·       Dalga hızları ve dispersiyon

·       Kuplajlı hatlar, Yönlü kuplörler, Hibritler ve Güç bölücüler

·       Mikrodalga rezonatörleri

·       Periyodik yapılar ve mikrodalga filtreleri