Prof. Dr. Adnan Görür

 


Doğum Tarihi
       : 02.01.1961

Doğum Yeri          : Erzin/ HATAY

Yabancı Dil           : İngilizce

AKADEMİK DERECELER:

Lisans                    :

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ekim 1983.

Yüksek Lisans      :

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Anabilim Dalı, Haziran 1987.

Doktora                 :

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Anabilim Dalı, Haziran 1992.

AKADEMİK GÖREVLER

·      Arş. Gör.            :  Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Bölümü, 1984

·      Öğretim Gör.      :  Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Bölümü, 1987

·      Yrd. Doç. Dr.     :  Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Bölümü, 1992

·      Doç. Dr.             :  Niğde Ünv. Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 1995

·      Prof. Dr.             :  Niğde Ünv. Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 2005

 

YÖNETİM DENEYİMİ

·      Erciyes Üniv. Mühendislik Fak. Yönetim Kurulu Üyesi, (1993-1995)

·      Niğde Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Başkanı, (1995-2000)

·      Niğde Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı, (1995-2000)

·      Niğde Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, (1995-2000)

·      Niğde Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi, (1995-2000)

·      Niğde Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Vekili, (1997-1998)

·      Niğde Üniv. Senato Üyesi, (1997-2000)

·      Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dekan Vekili, (1999-2000)

·      Niğde Üniv. Yönetim Kurulu Üyesi,  (1999-2000)

·      Niğde Üniv. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, (1996-1999)

·      Niğde Üniv. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı, (2005- ….  )

·      Niğde Üniv. Rektör Yardımcısı, (2005- ….  )

ÖDÜLLER

2003 Yılı Tübitak Hüsamettin Tuğaç Vakfı Araştırma Ödülü (Birincilik)

ÜYELİKLER 

·          The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

·          Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

 

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans Tezleri

Ceyhun KARPUZ, "Yeni yavaş dalgalı yapıların tasarlanması", Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995

Sadık ÇELİKEL, "F-16 Savaş uçaklarının radom problemlerinin analizi", Erciyes Üniv.  Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

Murat BARUT, "Karton kesme bıçağının yürüyen banda senkronizasyonu", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

Ebru TANDOĞAN, "Koplanar transmisyon hatlarında spektral domen yaklaşımı", Niğde Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

Nurettin ACIR, "Yapay nöral ağ temelli meteorolojik parametrelerin tahmini", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Mehmet DUYAR, "Çok katlı koplanar dalga kılavuzları ve koplanar şeritlerin quasistatik analizi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Derya YAPICI, "Koplanar dalga kılavuzlarında aralık analizi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Ekrem ŞAHİN, "Toplu elemanlı mikrodalga rezonatörleri ve filtrelerinin tasarımı", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

Zülfü GENÇ, "V-biçimli koplanar dalga kılavuzlarının quasistatik analizi", Pamukkale Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

Arzu YILMAZ, "Mikroşerit açık halka rezonatörlerde şerit genişliğinin rezonans karekteristiklerine etkisi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

Mustafa Akpınar, “Kapasitif Yüklü Mikroşerit Açık Halka Rezonatörler Ve Onların Kuplaj Yapısının İncelenmesi”, Niğde Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

  

Doktora Tezleri

Ceyhun KARPUZ, "Mikrodalga filtrelerinin minyatürizasyonu için yeni planar rezonatörlerin tasarımı", Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001