Prof. Adnan GÖRÜR
 

Doğum Tarihi : 02.01.1961

Doğum Yeri : Erzin/ HATAY

Yabancı Dil : İngilizce

AKADEMİK DERECELER:

Lisans :

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ekim 1983.

Yüksek Lisans :

Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Anabilim Dalı, Haziran 1987.

Doktora :

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Anabilim Dalı, Haziran 1992.

AKADEMİK GÖREVLER

 • Arş. Gör., Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Böl. (1984-1987)

 • Öğretim Gör.,Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Böl. (1987-1992)

 • Yrd. Doç. Dr.,Erciyes Ünv. Müh. Fak. Elektronik Müh. Böl. (1992-1995)

 • Doç. Dr., Niğde Ünv. Müh. Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl., 1995-..,

YÖNETİM DENEYİMİ

 • Erciyes Üniv. Mühendislik Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (1993-1995)

 • Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Elektrik Elektronik Müh. Böl. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Başkanı (1995-2000)

 • Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölüm Başkanı (1995-2000)

 • Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Yönetim Kurulu Üyesi (1995-2000)

 • Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Fakülte Kurulu Üyesi (1995-2000)

 • Niğde Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Müdür Vekili (1997-1998)

 • Niğde Üniv. Senato Üyesi (1997-2000)

 • Niğde Üniv. Müh.-Mim. Fak. Dekan Vekili (1999-2000)

 • Niğde Üniv. Yönetim Kurulu Üyesi (1999-2000)

 • Niğde Üniv. Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (1996-1999)

ÖDÜLLER

2003 Yılı Tübitak Hüsamettin Tuğaç Vakfı Araştırma Ödülü (Birincilik)

ÜYELİKLER

 • The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

 • Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans Tezleri

 • Ceyhun KARPUZ, "Yeni yavaş dalgalı yapıların tasarlanması",Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995

 • Sadık ÇELİKEL, "F-16 Savaş uçaklarının radom problemlerinin analizi", Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

 • Murat BARUT, "Karton kesme bıçağının yürüyen banda senkronizasyonu", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

 • Ebru TANDOĞAN, "Koplanar transmisyon hatlarında spektral domen yaklaşımı", Niğde Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997

 • Nurettin ACIR, "Yapay nöral ağ temelli meteorolojik parametrelerin tahmini", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 • Mehmet DUYAR, "Çok katlı koplanar dalga kılavuzları ve koplanar şeritlerin quasistatik analizi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 • Derya YAPICI, "Koplanar dalga kılavuzlarında aralık analizi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 • A. Ekrem ŞAHİN, "Toplu elemanlı mikrodalga rezonatörleri ve filtrelerinin tasarımı", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998

 • Zülfü GENÇ, "V-biçimli koplanar dalga kılavuzlarının quasistatik analizi", Pamukkale Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

 • Arzu YILMAZ,"Mikroşerit açık halka rezonatörlerde şerit genişliğinin rezonans karekteristiklerine etkisi", Niğde Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001

 • Mustafa Akpınar, “Kapasitif Yüklü Mikroşerit Açık Halka Rezonatörler Ve Onların Kuplaj Yapısının İncelenmesi”, Niğde Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

Doktora Tezleri

 • Ceyhun KARPUZ, "Mikrodalga filtrelerinin minyatürizasyonu için yeni planar rezonatörlerin tasarımı",Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001