DİĞER YAZARLAR TARAFINDAN ESERLERE YAPILAN ATIFLAR

 

SCOPUS : 276

ISI Web of Science, SCI-Expanded : 203